fbpx

Dự án Athena công bố các vở kịch được chọn cho loạt vở kịch đang tiến hành thường niên lần thứ 10

Denver, CO, ngày 28 tháng 10 năm 2020 - Plays In Progress là một chương trình độc đáo thúc đẩy các tác phẩm mới của các nhà viết kịch phụ nữ *.  Hơn 300 vở kịch đã được gửi đến từ khắp nơi trên cả nước.  Loạt vở kịch đang diễn ra được thiết kế để mang đến cho các nhà viết kịch và khán giả cơ hội ...